Mga diary tungkol sa COVID-19 mula sa Wuhan: Nang maging mga ulat ng mamamayan ang mga diary

Mga seresang namumulaklak. (Larawang kuha ni Ai Xiaoming. Ginamit nang may pahintulot.)

Ang sumusunod na post ay ang ika-18 at huling yugto sa serye ng mga diary na isinulat ng malayang filmmaker at peministang iskolar na si Ai Xiaoming at ng peministang aktibista na si Guo Jing. Pareho silang nakatira sa Wuhan sa kalagitnaan ng COVID-19 pandemic. Narito ang mga link sa unaikalawaikatloikaapatikalimaikaanimikapitoikawaloikasiyamikasampuika-11ika-12, ika-13ika-14, ika-15, ika-16, at ika-17 bahagi ng serye.

Tunghayan ang special coverage ng Global Voices ukol sa pandaigdigang epekto ng COVID-19.

Ai Xiaoming: Inilathala sa Matter News noong ika-10 ng Abril, 2020

日记得以进入后世,我们看到,其中的一个标尺或者说重要的中介,是时间。对于后人,有些隐私不再重要,而其中不为人知的个人体验以及历史细节,呈现出非同寻常的意义。过去的日记作者在乎私密性,因为隐蔽才有自由,才能摆脱意识形态的监控、社会规范的压迫、他人的告发以及日记所涉人的围攻。而对于后世的读者,日记仿佛化蛹为蝶,超越了历史、社会和时间的限制。那些可能伤害到日记作者的故人旧事颓然而退,日记脱颖而出。
从经验的角度来说,当我们写日记时,我们享有的自由包括与社会、与他人以及与自我的一部分(借用弗洛伊德的概念,那个处在社会化过程中的自我)相抵触的自由(根据某种主流的价值判断,也许某些内容是反社会、反主流、反规训的)。
但在现实中,情况往往不一样。也就是说,当一个人通过日记不断地强化自己的自我意识,不断地锤炼出独特的思想个性时,这与社会规范、与统治者的意识形态,势必发生冲突。真实的日记,与思想专制注定是格格不入的。因此,在专制时代,日记写作无可避免地陷入危境。
言论管控越严厉,日记的私密性连同书写者的写作个性越难维持;写日记的行为本身就被看作离经叛道。
可以说,日记的一个迷人之处正是在于它的异议性。它在当时当世所需要维持的私密性是有道理的,越私密,越自由;越有利于作者维护个人的内心世界,无所顾忌地表达对生活的独特审视。
即使是生活化的日记叙事,那些令我们感动的书写,也来自它的异议性——与宏大叙事的距离。
以方方日记和郭晶日记为例,包括其他一些类似的文本;与其说是个人日记,不如说,是个人记录加公民报道的合成。
换言之,它是日记体,即采用了这种比较自由、从个人观察和经历出发的文体,但它诉诸的对象不限于作家自己,而更多的是社会公众。
由于它主要是对公众说话,它的战地报道的意义,大过它与自己内心对话的意义。
那日记怎么写成了公民报道的?我觉得,在估计这一时期任何人的日记成就时,不能忘记一个基本的事实,那就是言论管控的存在和报道者的牺牲。
我们如果不是故意遗忘或者无视自己的恐惧,就必须承认,在此次疫情最危险和艰难的时候,武汉的战地记者不是被封闭在小区的作者,而是敢于直接进入一线医院、殡仪馆和高风险感染社区的报道者,如陈秋实、李泽华、方斌、张展、张毅……等。记者中最有勇气的,非公民记者莫属;他们是地地道道的逆行者。
他们没有官方颁发的记者证,缺乏基本的采访保障;连生命安全也难以顾及。可正是从他们这里,我们听到了最脆弱者的声音;看到了最无助者的绝望。在社交媒体上,我们每天也看到来自城市各个角落的小视频,很多普通公民发出真实的呐喊。我们决不能忘记,有几位自媒体人被强制销声。时至今日,武汉已经解封,我们依然没有听到有关他们的任何消息。
日记体的兴起,就是在公民报道被封杀期间的退让。它得到读者的追捧,也是由于,人们看不到更多的、直接来自社会基层的战地报道。

Kapag inilalathala ang mga diary, namamagitan dito ang panahon—ang kahulugan ng nilalaman ng mga diary ay nagbabago sa iba't ibang panahon. Habang lumilipas ang panahon, mas nawawalan ng halaga ng privacy, at mas itinatangi ang mga pansariling karanasan at mga detalye ng kasaysayang nakapaloob sa mga diary. Dati, labis na nag-aalala sa privacy ang mga manunulat ng diary dahil mas malaya silang nakapagsusulat kung itinatago nila bilang sikreto ang kanilang mga diary. Ang paglilihim ay isang paraan ng pagtakas mula sa pagsesensura ng pamahalaan at sa panunupil sa lipunan upang maiwasan ang mga patakaran sa pananalita at mga pag-atake mula sa mga taong nabanggit sa mga diary. Habang lumilipas ang panahon, ang mga diary ay tila mga higad na nagiging mga paruparo. Nilalampasan nila ang mga paghihigpit na ipinataw ng lugar at panahon. Iyong mga nakapagpaparusa ng mga manunulat ng diary ay naglalaho sa kasaysayan, ngunit umiiral at nangingibabaw pa rin ang mga diary.

Kapag nagsusulat kami ng mga diary, ikinatutuwa namin ang kalayaang labanan ang lipunan, ang iba, at ang bahagi ng aming “selfhood”—ang “ego” na tinutukoy ni Freud bilang mahalaga sa proseso ng sosyalisasyon. Mula sa pananaw ng nakararami, ang ilan sa mga nilalaman ng aming mga diary ay laban sa lipunan, laban sa nakararami, at laban sa disiplina. Reyalidad natin ito. Kapag tinatatagan ng mga manunulat ang kanilang pansariling kamalayan sa pamamagitan ng pagbuo ng malayang pag-iisip at pagkatao sa mga diary nila, ang lipunan at ang nangingibabaw na kaisipan ay naghahanap ng mga kapintasan sa mga nakasulat at kokomprontahin nila ang mga manunulat dahil dito. Anumang tunay na diary ay magiging salungat sa diktaduryang pangkaisipan. Samakatuwid, sa panahon ng rehimeng awtoritaryo, ang pagsusulat ng diary ay tila pagtahak sa mapanganib na landas.

Habang patuloy na humihigpit ang pagsesensura, mas mahirap para sa mga manunulat na mapanatili ang kanilang privacy at sariling estilo ng pagsusulat. Gayunman, itinuturing na di-karaniwan ang akto ng pagsusulat ng diary. Kahit na nakatuon ang diary sa karaniwan at pang-araw-araw na kalakaran, ang nakaaakit ay ang nilalaman nitong pagtutol na napakalayo sa mga enggrandeng opsiyal na salaysay.

Gawin nating halimbawa ang mga diary nina Fang Fang at Guo Jing at maging ang ibang mga teksto sa parehong genre. Ang mga ito ay mas mukhang pinagsamang mga personal na tala at mga ulat ng mamamayan kaysa sa mga personal na diary.

Sa madaling salita, isinulat itong mga teksto sa anyo ng isang diary—isang genre na nagbibigay ng higit na kalayaan sa mga personal na pagmamasid at mga karanasan. Ngunit pampubliko na ngayon kaysa sa pampribado ang madla.
Dahil naghahanap ng pakikipag-usap sa madla itong “mga diary,” mas nagsisilbi sila bilang mga ulat mula sa front line kaysa sa mga pakikipag-usap sa kalooban ng mga manunulat.
Bakit ginawang mga ulat ng mamamayan nitong mga manunulat ang kanilang mga diary? Kung tatantiyahin natin ang nagawa nitong mga diary, hindi dapat natin malimutan ang pag-iral ng pagsesensura at ang sakripisyo ng ating mga mamamahayag.

Kung hindi natin sinasadyang kalimutan o hindi pansinin ang takot natin, kailangan nating aminin na noong panahon na pinakamapanganib at pinakamahirap ang pandemya, ang mga mamamahayag sa front line sa Wuhan na nangahas pumasok sa mga ospital, mga punerarya, at mga pamayanan kung saan napakamapanganib mahawaan—mga mamamahayag gaya nina Chen Quishi, Li Zehua, Fang Bin, Zhang Zhan, Zhang Yi, atbp.—ay ang mga pinakamatatapang. Nilabanan nila ang lahat ng pagsubok.
Wala silang taglay na mga opisyal na lisensya ng pagiging mamamahayag at walang silang proteksyon kumpara sa ibang mga mamamahayag. Nasa panganib ang mga buhay at kaligtasan nila. Dahil sa kanilang mga ulat, narinig namin ang mga boses mula sa mga pinakamahihinang tao at nakita namin ang kawalan ng pag-asa ng mga talagang walang magawa. Sa social media, nakita namin ang mga bidyong kinuha mula sa iba't ibang sulok ng iba't ibang lungsod at narinig namin ang pagbuhos ng damdamin mula sa puso ng mga tao. Hindi dapat natin kalimutan kailanman na napilitang manahimik ang ilang mamamahayag. Kahit pagkatapos alisin ng Wuhan ang lockdown nito, wala kaming nabalitaan tungkol sa kinalalagyan nila.
Ang pag-usbong ng genre na diary ay pagbibigay-loob natin sa mga pinatahimik na citizen journalist. Pinupuri ng mga mambabasa ang mga diary dahil ang mga tao ay kulang sa access sa mga ulat na mula sa front line at sa masa.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.