Magpatala Bilang Tagapagsalinwika

Pinapalawak ng Proyektong Lingua ang mga kwentong nakapaloob sa Global Voices sa Ingles, sa tulong ng mga boluntir na kusang nagsasalinwika. Binubuksan nito ang daluyan ng komunikasyon sa pagitan ng mga blogger na hindi marunong ng Ingles at ng mga mambabasa ng Pandaigdigang Tinig sa pamamagitan ng pagsasalinwika ng mga akda sa higit 30 wika ng bawat panig ng mundo.
gv-lingua-logo-dark-1200

Bilang isang tagapagsalin o may-akda, maaari mong ilagay ang mga sagisag ng Global Voices sa iyong sariling website. Ito ay isa sa mga paraan ng pagkilala ng Global Voices sa mga kusang tumutulong at nagtataguyod upang mapaunlad ang proyektong Lingua.

Malugod din naming tatanggapin ang mga nagnanais magboluntaryo na isalin tungo sa wikang Ingles ang alinman sa mga lenggwaheng sakop ng proyektong Lingua, o ang mga nagnanais makipag-ugnayan bilang manunulat ng balita. Nariyan ang maraming paraan upang makatulong sa proyekto, hindi lamang sa pagsasalin sa Filipino!

Ang Global Voices ay binubuo ng 500 boluntaryo mula sa bawat panig ng mundo. Upang sumali sa aming pangkat, kailangan mo lang sagutan ang susunod na talaan at isumite ito. Kagyat na makikipag-ugnayan ang kaukulang patnugot upang gabayan ka sa mga susunod na hakbang.