Mga bagong kwento

Join us!

We are looking for volunteer translators and editors for Global Voices in Filipino. Please join us to keep the site going!

Mabuhay!

Nagagalak kami na napadaan kayo sa pahina ng Global Voices Filipino. Dahil layunin naming ipagtanggol ang kalayaan sa pamamahayag, malaya kayong makakapagbasa at makakapagkomento sa mga akdang nakapaloob sa proyektong ito.

Kung may reaksyon kayo o may nais imungkahi, maaari lamang na tawagin ang pansin ng awtor ng artikulo o alinman sa mga may-akda.

Salamat sa inyong pakikibahagi sa aming mithiing makamit ang kalayaan sa pamamahayag sa loob at labas ng internet!

Global Voices Lingua