See all those languages up there? We translate Global Voices stories to make the world's citizen media available to everyone.

Learn more about Lingua Translation  »

Patungkol

Ang Pandaigdigang Tinig ay isang komunidad ng mahigit 500 na mga blogger at nagsasalinwika mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagtutulungan upang iparating sa inyo ang mga ulat mula sa mga blog at iba pang media na gawa ng ordinaryong mamamayan, habang binibigyang diin ang tinig na hindi kadalasang naririnig sa mga tradisyonal na media.

Global Voices seeks to aggregate, curate, and amplify the global conversation online – shining light on places and people other media often ignore. We work to develop tools, institutions and relationships that will help all voices, everywhere, to be heard.

Layunin ng Pandaigdigang Tinig ang tipunin, pangalagaan at payabungin ang pandaigdigang usapan sa Internet – upang bigyang linaw ang tungkol sa mga lugar at tao na kadalasang hindi pinapansin ng ibang media. Nagsisikap kaming bumuo ng mga kagamitan, institusyon at ugnayan upang ang lahat ng boses, kahit saanman, ay may pagkakataong marinig.

Bawat araw, milyun-milyong katao sa buong mundo ang nagsusulat sa kani-kanilang blog, nagpa-podcast, at nag-a-upload ng mga litrato, bidyo, at iba pang kaalaman, ngunit kung hindi mo alam kung saan magsisimulang maghanap, mahirap magpasiya kung aling tinig ang tunay, kapani-paniwala at nararapat pakinggan.

Ang aming pandaigdigang pangkat ay binubuo ng mga nagboluntaryong magsulat [en] at mga part-time na patnugot [en], at aktibong kalahok sa mga blogosphere ng mga paksang naiisusulat sa Pandaigdigang Tinig.

Isang korporasyon ang Pandaigdigang Tinig sa bansang Olanda (Netherlands) sa pangalang Stichting Global Voices at kinikilala bilang isang organisasyong non-profit. Wala kaming pisikal na tanggapan, ngunit patuloy kaming nagtatrabaho bilang isang komunidad at nagkikita-kita lamang sa ilang okasyon (na kadalasan ay tuwing dinadaos ang aming Summit [en]). Inaasahan namin ang mga pondong ginagawad sa amin, mga isponsor, mga sinusulat na editoryal na may kapalit na komisyon [en], at mga donasyon [en] upang tustusan ang aming mga gastusin sa pagpapatakbo nito.

Ang Aming Mga Proyekto

Isinasalin ang Pandaigdigang Tinig sa mahigit 30 wika salamat sa mga nagkukusang nagsasalinwika na bumubuo ng Proyektong Lingua [en]. Dagdag pa rito, nilikha ng Pandaigdigang Tinig ang website at network ng Adbokasiya [“Advocacy”] [en] upang ipagtatanggol ang mga taong nagpapahayag ng kanilang sarili gamit ang Internet sa mga bansa at lugar kung saan ang pagpapahayag ay sinusuri at hindi lubusang malaya. Mayroon din kaming proyektong outreach na tinatawag na Bumabangong Tinig [“Rising Voices”] [en] kung saan, gamit ang media mula sa ordinaryong mamamayan, naipaparating ang boses ng mga pamayanang hindi nabibigyan ng kaukulang pansin, lalo na sa mga bansang papaunlad pa lang.

Basahin ang buong detalye ng aming mga proyekto. [en]

Paano Kami Nagsimula

Itinatag ang Pandaigdigang Tinig noong 2005 nila Rebecca MacKinnon [en], dating Bureau Chief ng CNN Beijing at Tokyo, at Ethan Zuckerman [en], eksperto tungkol sa Aprika at teknolohiya, habang sila ay nagsasanay sa Berkman Center for Internet and Society [en] sa Pamantasan ng Harvard. Umusbong ang konsepto ng prokeytong ito mula sa isang pagpupulong ng mga blogger sa iba't ibang bahagi ng mundo [en] na ginanap noong Disyembre 2004 sa Harvard, at nagsimula ito bilang isang simpleng blog.

(Heto ang isang nilathalang ulat [en] at podcast [en] ng naturang pagpupulong).

Mabilis ang paglago ng Pandaigdigang Tinig dahil sa pagtangkilik ng Berkman Center, suporta mula Reuters, MacArthur Foundation, at ang pagsusumikap at pagkamalikhain ng mga tumutulong sa amin.

Ang Aming Mga Pangunahing Adhikain

Sa panahon kung saan isinasantabi ng pandaigdigang media sa wikang Ingles ang maraming isyu na mahalaga sa maraming mamamayan sa iba't ibang bahagi ng mundo, layunin ng Pandaigdigang Tinig na tingnan muli ang kakulangan ng tradisyonal na media at punan ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng media mula sa ordinaryong mamamayan. Naniniwala kami sa malayang pamamahayag, at nais naming magsilbing tulay sa mga dagat na naghihiwalay sa lipunan.

Nais namin na:

  • Bigyang pansin ang mga isyu at pananaw na maugong na pinag-uusapan galing sa media ng mga ordinaryong mamamayan sa iba't ibang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng paglalagay ng link sa mga akda, litrato, podcast, bidyo at iba pang uri ng ganitong media.
  • Pangasiwaan ang patuloy na pag-usbong ng boses ng makabagong mamamayan sa pamamagitan ng mga pagsasanay, online na tutoryal, at paglalathala ng mga pamamaraan tungkol sa malayang teknolohiya upang maggamit ito ng mga tao sa bawat panig ng mundo sa pagpapahayag ng sarili sa ligtas na paraan.
  • Gawing adbokasiya ang kalayaan sa pamamahayag sa buong mundo, at ipagtanggol ang karapatan ng mga mamamayang nag-uulat ng mga kaganapan at opinyon nang walang pag-aalinlangan sa pagsusuri o kaparusahan.

Basahin ang pahina ng Mga Malimit Itanong [en] upang malaman ang ibang detalye.