Mga kwento tungkol sa Europe

New Caledonia: Pagmimina ng Nickel, Humantong sa Away-Pulitika

Japan: Biyolin sa Customs ng Frankfurt, Ipinetisyon

UK: Natatanging Alok sa Pagpapakasal

Albania: Pagtatanghal ng mga Maiikling Pelikula, Idinaos

Gresya: Paskil, Kinutya ang Krisis sa Kawalang-Trabaho

Bulgaria: Sofia, “Noon at Ngayon”

Gresya: Partidong Neo-Nazi ‘Golden Dawn’, Nais Paimbestigahan

Olanda: Balkan Snapshots Festival 2012

Bidyo: “Hawak Na ng Social Media ang Ating Buhay”

Pransiya, Yemen: Naglalahong Kababaihan

Mga Ilog sa Alemanya, Sinakop ng mga Talangka mula Tsina

Belarus, Ukraine: Mga Biktima ng Chernobyl, Wala Na Nga Bang Libreng UK Visa?

Ukraine: Tungo sa Malayang Pagtawid sa mga Karatig-Bansa

Gresya: Pagkakaiba-iba, Iginiit ng mga Tutol sa Kilusang Nasyonalista

Graffiti sa Panahon ng Krisis

Sa kasalukuyang krisis pang-ekonomiya, naging lunsaran ng mga hinaing ng lipunan ang samu't saring graffiti na makikita sa mga lungsod at bayan. Narito ang ilang halimbawa.