Mga kwento tungkol sa Europe

New Caledonia: Pagmimina ng Nickel, Humantong sa Away-Pulitika

Japan: Biyolin sa Customs ng Frankfurt, Ipinetisyon

UK: Natatanging Alok sa Pagpapakasal

Albania: Pagtatanghal ng mga Maiikling Pelikula, Idinaos

Gresya: Paskil, Kinutya ang Krisis sa Kawalang-Trabaho

Bulgaria: Sofia, “Noon at Ngayon”

Gresya: Partidong Neo-Nazi ‘Golden Dawn’, Nais Paimbestigahan

Olanda: Balkan Snapshots Festival 2012

Bidyo: “Hawak Na ng Social Media ang Ating Buhay”

Pransiya, Yemen: Naglalahong Kababaihan

Mga Ilog sa Alemanya, Sinakop ng mga Talangka mula Tsina

Belarus, Ukraine: Mga Biktima ng Chernobyl, Wala Na Nga Bang Libreng UK Visa?

Ukraine: Tungo sa Malayang Pagtawid sa mga Karatig-Bansa

Gresya: Pagkakaiba-iba, Iginiit ng mga Tutol sa Kilusang Nasyonalista

UK: Bandila ng Taiwan, Naglaho sa mga Nakasabit sa Lansangan para sa London Olympics

Ipinagtaka ng mga Taiwanese kung saan nga ba nagpunta ang kanilang pambansang bandila, matapos itong mawala sa hilera ng mga watawat sa Kalye Regent ng London. Naiwan namang nakasabit ang iba pang mga bandila upang salubungin ang mga delegado mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para sa Olympics.