Graffiti sa Panahon ng Krisis

[Lahat ng link sa akdang ito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Espanyol, maliban na lamang kung may nakasaad.]

Nagmula ang salitang graffiti sa graphein,  isang salitang Griyego na ang ibig sabihin ay sumulat. Nagsimula ang makabagong graffiti noong dekada '60 sa New York, na humugot ng inspirasyon mula sa musikang hip-hop ng panahong iyon. Nakasalalay ang reputasyon at kasikatan ng isang tagapagdisenyo ng graffiti sa dami ng kanyang mga likha.

Bagamat madalas ginagawang patago ang ganitong uri ng sining, at gumagastos ang gobyerno upang mabura ang mga ito sa mga lansangan, patuloy ang paglaganap ng ganitong sining sa ibang bansa at ang pag-usbong nito sa mga kalunsuran. Personal na liham ang nilalaman ng ilan, habang ang iba ay talagang nakamamangha. Sa kasalukuyang panahon ng krisis pang-ekonomiya, naging lunsaran ang sining ng graffiti sa paglalantad ng mga hinaing ng lipunan.

Tampok sa internet ang mga halimbawa ng ganitong sining, tulad ng koleksyon ng blog na Fogonazos:

"Let them eat crack", wika ng graffiting ito sa New York. Litrato ni Omiso sa Flickr.

“Pakainin mo sila ng tira-tira”, wika ng graffiting ito sa New York. Litrato ni Omiso sa Flickr.

Lumilipad na pera sa harap ng isang gusali sa Caracas, Venezuela.

Lumilipad na pera sa harap ng isang gusali sa Caracas, Venezuela.

Sa Manchester, UK: "Ihi ng mga mayayaman, ulan sabi ng midya"

Sa Manchester, UK: “Ang ihi ng mga mayayaman, ulan sabi ng midya”.

Sinusuka ang krisis sa London.

Sinusuka ang krisis sa London.

Ang mga susunod na litrato (na pagmamay-ari ng awtor) ay kinunan sa Granada, sa katimugang Espanya; mga kataga at imahe ng sistema ng pulitika at ekonomiya sa bansa.

Sa ikatlong larawan mababasa ang mga letrang PP (na tumutukoy sa partidong Spanish Popular Party) at PSOE (sa partidong Spanish Socialist Workers’ Party). Ang pagsasama ng dalawang pinakakilalang partidong pampulitika sa bansa sa iisang paskil: pagpapahiwatig na wala naman talagang pinagkaiba ang dalawa. Sa pang-anim na litrato nakasulat ang mga katagang “Gente presa, mercado libre” (Biktima ang lipunan sa malayang kalakalan) kasama ang mga manok.

"Maligayang pamimili"

“Maligayang pamimili”

Pagtatanggol sa pampublikong sistema [ng edukasyon]

“Pagtatanggol sa pampublikong sistema [ng edukasyon]”

"Ang edukasyon ay hindi nabibili"

“Ang edukasyon ay hindi nabibili”

Larawang kuha ni Elena Arrontes

Sa Madrid nakatira ang isang kilalang Basque artist na si Alberto Basterrechea, na nagsimulang sumulat ng mga tula pitong taon na ang nakakaraan. Nagsusulat siya sa dalawang magkaibang blog, ang Neorrabioso at ang Batania. Ang mga pader sa siyudad ang naging pisikal na hantungan ng kanyang mga talata. Ilan sa kanyang mga tula ay may personal na dating at may halong pagpuna:

¿Confianza o con fianza? (Kumpansya o pera?) tanong ng pader sa labas ng Banko Santander, litrato ni Neorrabioso.

“¿Confianza o con fianza?” (Kumpansya o pera?) tanong ng pader sa labas ng Banko Santander, litrato ni Neorrabioso.

malayangano, magkapantaysino, magkapatidkailan (hango sa sikat na katangang Liberté, Egalité, Fraternité).

“malayangano, magkapantaysino, magkapatidkailan” (hango sa sikat na katangang Liberté, Egalité, Fraternité).

Sa maraming bahagi ng mundo [en], pangkaraniwang tanawin na ang mga samu't saring uri ng sining sa mga pader ng gusali, sa mga liwasan, at sa mga kabahayan. Ngayon, unti-unti na ring pinapasok ng graffiti ang ibang sangay ng midya: mga libro ng fotograpiya, mga blog, at pati sa Facebook gaya ng Global Street Art [en].

 

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.