Mga kwento tungkol sa Greece

Albania: Pagtatanghal ng mga Maiikling Pelikula, Idinaos

Gresya: Paskil, Kinutya ang Krisis sa Kawalang-Trabaho

Gresya: Partidong Neo-Nazi ‘Golden Dawn’, Nais Paimbestigahan

Olanda: Balkan Snapshots Festival 2012

Gresya: Pagkakaiba-iba, Iginiit ng mga Tutol sa Kilusang Nasyonalista

Kilos-Protesta ng mga Anarkistang Griyego sa mga Litrato

Noong Setyembre 1, isinagawa sa gitnang Athens ang isang kilos-protesta. Daan-daang demonstrador, na karamihan ay kasapi ng kilusang anarkiya, ang nagtipon-tipon bilang pagkundena sa marahas na pag-atake laban sa mga dayuhan at mga imigrante.