Mga kwento tungkol sa Germany

Japan: Biyolin sa Customs ng Frankfurt, Ipinetisyon

Mga Ilog sa Alemanya, Sinakop ng mga Talangka mula Tsina