Bangladesh: Palabas na Cartoon, Nagtuturo sa mga Bata ng Dayuhang Wika at Pagsisinungaling

[Lahat ng link sa akdang ito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Ingles, maliban na lang kung nakasaad.]

Mainit na pinag-uusapan ngayon sa bansang Bangladesh ang isang palabas sa Disney Channel India. Ang pangalan ng Japanese anime (na isinalin sa wikang Hindi) ay Doraemon. Marami ang nagsasabing natututo ang mga batang manonood ng lenggwaheng Hindi na mula sa karatig-bansang Indiya, ngunit marami rin ang nagrereklamo dahil natututo din ang mga bata na magsinungaling. Dumarami ang mga batang tumatangkilik sa nasabing cartoon (na paulit-ulit na ipinapalabas sa telebisyon).

Ayon sa pagsasalaysay ng isang ina sa The blog of a Mom [bn], mauunawaan niyo kung gaano kalaki ang impluwensiya ni Doraemon sa kabataan.

My five year old son doesn't eat meals without watching Doraemon. He won't do homework or sleep timely if I don't let him watch.

Hindi kakain ang anak kong limang taong gulang kapag hindi niya napapanood si Doraemon. Hindi niya gagawin ang mga takdang aralin o matutulog sa tamang oras kung hindi ko siya papayagang manood.

May isang nanay naman ang nagsulat ng liham sa dyaryong Daily Prothom Alo [bn]:

My eight year old son says he can't solve homeworks from school alone. He needs a robot like Doraemon who will accompany him and solve all his problems.

Sabi ng anak ko, hindi niya masasagutan ang kanyang takdang-aralin nang mag-isa. Kailangan niya ng robot na gaya ni Doaemon na sasamahan siya at sasagutan ang mga takdang-aralin.
Ito ang robot na si Doraemon.

Ito ang robot na si Doraemon. Larawan mula sa Wikimedia. CC BY-SA

Ang ‘Doraemon’ ay isang Japanese na palabas na hango sa sikat na manga-serye. Ang pusang robot na walang tenga ay nagmula sa ika-22 siglo upang tulungan ang batang si Nobita Nobi. Ito ang simula ng buong kwento. Si Nobita ay napakatamad at palaging minamalas. Tinutulungan naman siya ni Doraemon gamit ang iba't ibang kasangkapan mula sa ika-22 siglo. Dahil sa kakulitan ni Nobita, palagi naman itong napapahamak.

Nakakatuwa ang Doraemon subalit marami ang hindi kumbinsido sa mga tinuturo ng palabas. Madalas na payo ni Doraemon kay Nobita ang manloko at magsinungaling.

Mapapanood ang Doraemon na nakasalin sa wikang Hindi. Dahil sa tagal ng panonood sa palabas, maraming bata ang natututuo ng mga pangungusap sa wikang Hindi. Ginagamit din nila ang Hindi sa pakikipag-usap sa kanilang kamag-anak sa halip na Bangla, ang lenggwaheng kanilang kinamulatan. Nagdulot ito ng matinding debate. Marami ang nagsasabing ginagaya ng mga bata si Nobita na umaalis sa klase at nanloloko. Umabot ang talakayan mula sa pangkalahatang media hanggang sa mga kabahayan. Marami ang nananawagan na ipatigil ang palabas na ito sa Disney Channel.

Ayon kay Kanak Barman [bn] sa website na Somewhereinblog:

The biggest casualty of the Doraemon cartoon are the little kids, Who cannot even talk in Bangla fluently but are picking up Hindi nicely. This has threatened to that extent that if the airing of the channel is not stopped now then there will be more Hindi speakers than Bangla in this age group. So this channel should be blocked in Bangladesh as soon as possible.

Ang pinakamaaapektuhan ng palabas na Doraemon ay ang mga bata, na hindi pa nga matatas ng wikang Bangla ay natututo na ngayon ng wikang Hindi. Ito ay isang malaking banta dahil kung hindi ito ipapahinto, mas maraming bata ang matututo ng Hindi sa halip na Bangla. Kaya dapat ipagbawal sa Bangladesh ang channel na ito sa lalong madaling panahon.

Sa kabilang banda, sinisisi ni Shahriar Shafique [bn] sa website na BlogBDNews24.com ang kakulangan ng mga pambatang palabas sa wikang Bangla:

There are more than 20 channels in Bangladesh but they don't have sufficient and quality childrens programs. As far I remember there are three good shows like Sisimpur, Meena, and Moner Kotha which are aired in BTV a few times a week. Desh TV also airs Meena cartoon and some other channels dubs Tom & Jerry cartoon shows. These few shows are popular but aired for shorter periods. The rest of the time of the day other programs like soap operas, news, talk shows, food shows and talent competitions are aired; which brings little value to the kids. Incomprehensible talk shows, kitchen matters or love-romance-tragedies do not attract the kids.

May higit 20 channel sa Bangladesh ngunit hindi sapat ang dami at kalidad ng mga programang pambata ng mga ito. May mga magagandang palabas gaya ng Sisimpur, Meena, at Moner Kotha na mapapanood sa BTV ng ilang beses sa isang linggo. Ipinapalabas din sa Desh TV ang Meena at ilang channel naman ang nagdudub ng Tom & Jerry. Sikat din naman ang mga palabas na ito ngunit mas maikli ang oras na napapanood sila. Sa isang araw higit na marami ang mga palabas na teleserye, balita, usapan, pagluluto at pagpapakita ng talento; ito ay hindi mahalaga para sa mga bata. Hindi naman sila interesado sa mga tsismis, sa kusina at sa mga trahedya ng pag-ibig.

Sa tingin naman ng blogger na si Fahmidul Haque [bn], hindi naman banta sa wikang Bangla ang Doraemon:

The Bangla language has an inherent force which protects itself from aggression of foreign language. When satellite TVs came in the early nineties people thought that the language and culture of this country will be ruined. But the local language and culture adjusted to the changes. Many Bangla language channels emerged. So we don't hear much about the most spoken term “alien culture” now. If Doraemon really is creating problems, the easiest solution is to buy the rights of the series and broadcast it after dubbing in Bangla.

Matagal nang naipagtatanggol ng wikang Bangla ang kanyang sarili mula sa pananakop ng wikang dayuhan. Noong dumating ang satellite TV noong dekada nobenta, marami ang nag-akala na mabubura ang kultura at lenggwahe ng bansang ito. Ngunit nakipagsabayan naman sa ganitong pagbabago ang lokal na kultura at lenggwahe. Maraming Bangla channel ang umusbong. Kaya hindi natin naririnig ang mga katagang “alien culture”. Kung talagang may problema ang Doraemon, ang pinakamadaling solusyon ay ang bilhin ang karapatan sa pagpapalabas ng cartoon at isalin ito sa wikang Bangla.

1 Komento

  • I love Doraemon… but with guidance of the elderlies di naman di nila gagayahin ang mali. I had my daughter watched it too when she was a kid, we both enjoyed watching together basta everything na I think mali, I explained it to her… :D

Join the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.