Hijras, ‘Ikatlong Kasarian’ ng Bangladesh, Nagdiwang sa Kaunaunahang Parada ng Karangalan

Hijra pride 2014 festival began in Bangladesh on Sunday. The photo was taken from the Sahabgh Raju Circle in Dhaka. Image by Anwar Hossain Joy. Copyright Demotix (9/11/2014)

Ang pagdiriwang ng Hijra Pride 2014 sa Bangladesh ay nagsimula noong LInggo. Ang retrato'y kuha mula sa Sahabgh Raju Circle sa Dhaka. Larawan ni Anwar Hossain Joy. Copyright Demotix (9/11/2014)

Halos isanlibong Hijras ang lumahok sa kaunaunahang “Hijra Pride” sa Dhaka, Bangladesh noong nakaraang linggo upang ipagdiwang ang unang anibersaryo ng pagkilala sa kanila ng gobyerno bilang isang hiwalay na kasarian. Ang Hijra ay pambabaeng kasarian na inaakong pagkakakilanlan ng mga taong ipinanganak na lalake o intersex, mas kilala ito bilang transgender sa Kanluran.

Matagal na nakaranas ng diskriminasyon ang halos 10,000 Hijras ng Bangladesh. Sa kaunaunahang Parada ng Karangalang ito, ang mga kalahok na nakagayak ng makukulay na damit ay kumanta at sumayaw sa mga lansangan habang bitbit ang bandila at banderitas ng Bangladesh na nagpahayag na: “Ang mga araw ng pagdungis, diskriminasyon, at takot ay tapos na.”

Tingnan ang ilang mga kuhang-larawan ng kasiyahan:

Transgender people parade with the national flag in Dhaka to mark 'Hijra Pride'. Image by Sony Ramany. Copyright Demotix (10/11/2014)

Pumarada ang mga tao sa Dhaka bitbit ang pambansang bandila upang ipagdiwang ang ‘Hijra Pride’. Larawan ni Sony Ramany. Copyright Demotix (10/11/2014)

The colourful rally organised by the Bandhu Social Welfare Society  took lace near the press club, Dhaka. Image by SK Hasan Ali. Copyright Demotix (10/11/2014)

Ang makulay na pagkilos na inorganisa ng Bandhu Social Welfare Society ay naganap malapit sa kapisanan ng mamamahayag, Dhaka. Larawan ni SK Hasan Ali. Copyright Demotix (10/11/2014)

Celebrating ' Third gender (Hijra) Pride 2014' in Bangladesh. Image by Sk. Hasan Ali. Copyright Demotix (10/11/2014)

Pagdiriwang ng ‘Karangalan ng Ikatlong Kasarian (Hijra) 2014′ sa Bangladesh. Larawan ni Sk. Hasan Ali. Copyright Demotix (10/11/2014)

Celebrating Hijra Pride Parade. Image by Mohammad Asad. Copyright Demotix (10/11/2014)

Pagdiriwang sa Parada ng Hijra Pride. Larawan ni Mohammad Asad. Copyright Demotix (10/11/2014)

Bangladeshi hijras - transgenders - dance in the street during a pride parade. Image by  Indrajit Ghosh. Copyright Demotix (10/11/2014)

Nagsayaw ang mga Bangladeshi Hijras sa lansangan upang ipagdiwang ang parada ng karangalan. Larawan ni Indrajit Ghosh. Copyright Demotix (10/11/2014)

Hijra celebrate with a beauty talent show during the evening. Image by Mohammad Asad. Copyright Demotix (10/11/2014)

Nagdiwang ang mga Hijra sa pamamagitan ng isang gabi ng patimpalak kagandahan. Larawan ni Mohammad Asad. Copyright Demotix (10/11/2014)

‘Hijra pride 2014’ ended with a talent hunt competition. Image by Mohammad Asad. Copyright Demotix (10/11/2014)

Nagtapos ang ‘Karangalang Hijra 2014’ sa pamamagitan ng isang pagalingan ng talento. Larawan ni Mohammad Asad. Copyright Demotix (10/11/2014)

Marami rin ang nakisaya sa kanila at nagpahayag ng pagsuporta sa Twitter:

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.