10 Oktubre 2012

Mga kwento noong 10 Oktubre 2012

Tajikistan: Ang Taglay na Karikitan ng ‘Pamiristan’

Gresya: Partidong Neo-Nazi ‘Golden Dawn’, Nais Paimbestigahan

Sinuportahan ng mga Twitter users mula sa iba't ibang panig ng mundo ang petisyon online para imbestigahan ang mga reklamong kriminal laban sa partidong Golden Dawn sa bansang Greece.