Marso, 2021

Mga kwento noong Marso, 2021

Inisyatibong Activismo Lenguas ng Rising Voices Ginawaran ng Parangal Para sa Pandaigdigang Inang Wika

"Ang parangal na ito ay isang testamento sa impak na nagagawa ng mga digital na aktibista ng lenngwahe sa Latin Amerika at sa malaking potensyal ng kanilang gawain."