Oktubre, 2021

Mga kwento noong Oktubre, 2021

Hindi pagkamuhi o awa: Hayaan lang akong mabuhay sa sarili kong katawan

"Ang mga taong lubos na sumusuri sa iba't ibang katawan ay walang ideya sa [mga taong trans] kung ano ang kailangan naming pagdaanan para magkaroon ng katawang mayroon kami."