Malawi: Mga Reaksyon Online sa Pagkamatay ni Mutharika

Ayon sa mga ulat ng media sa loob at labas ng Malawi, pumanaw na ang pangulo ng bansa na si Bingu wa Mutharika [en]. Habang wala pang opisyal na pahayag ang gobyerno tungkol dito, ang pagpapaliban sa anunsyo ay lumikha ng mga masamang haka-haka [*Silipin sa ibaba ang bagong balita tungkol dito].

Inanunsyo ng State Radio Malawi Broadcasting Corporation noong gabi ng Huwebes, ika-5 ng Abril, na dinala sa bansang Timog Aprika si Mutharika [en] (na may edad na 78) matapos atakihin sa puso noong umaga ng araw ding iyon.

Matagal nang binabatikos si Mutharika sa loob at labas ng bansa dahil sa sitwasyong pampulitika, panlipunan, at pang-ekonomiya ng Malawi.

Habang nanatiling normal ang lagay ng kalakalan sa mga bayan ng Malawi, samu't sari ang naging pagtanggap ng mga blogger at ibang netizen sa mga social media site tungkol sa balita.

Sa Facebook group na Malawi Fuel Watch [en], isinulat ng isang netizen:

lol the president is gone and now petrol is being found!

lol wala na ang pangulo at ngayon may petrolyo na!

Matagal nang pumipila para sa langis [en] ang mga Malawian magmula noong 2010.

Komento naman ng isa:

Peter Mutharika [President's brother], let Joyce [Vice President] take over if status quo remains, we need fuel now…

Peter Mutharika [kapatid ng Pangulo], hayaan mo na si Joyce [Bise-Presidente] na mamahala kung mananatili ang status quo, kailangan namin ng langis ngayon…

Si Bingu wa Mutharika sa Metropolitan Museum sa New York. Opisyal na Litrato mula White House na gawa ni Lawrence Jackson at inilathala sa Public Domain.

Iniulat ng Malawian na mamamahayag at blogger na si Rebekka Chimjeka na ang mga labi ni Bingu [en] ay ibabalik din sa Malawi sa lalong madaling panahon. Dagdag niya, inaasahan ng mga taga-Malawi na haharap ang Pangalawang Pangulo na si Joyce Banda sa mga kasapi ng press. Madalas siyang mag-update ng balita sa kanyang blog patungkol sa pagkamatay ni Mutharika.

Pinasinungalingan naman [en] ng peryodistang si Kondwani Munthali ang mga balita na isinugod si Mutharika sa Milpark Hospital sa bansang Timog Aprika:

Malawi is at crossroads. President Bingu wa Mutharika was never admitted at Milpark Hospital as suggested by Government as it has been found.
All indications, medical, DPP, family and others sources indicate the President sadly passed away yesterday and he is at a funeral home in South Africa.
Medical records from Milpark Hospital indicate 16 people were at the Intensive Care Unit this morning at the Hospital and none of the President.

Kritikal ang sitwasyong kinalalagyan ng Malawi ngayon. Hindi totoong isinugod sa Milpark Hospital si Pangulong Bingu wa Mutharika taliwas sa sinasabi ng Pamahalaan.
Lahat ng palatandaan, medikal, DPP, kanyang pamilya at iba pang impormante ang nagsasabing namatay na ang Pangulo at nakalagak ang kanyang mga labi sa isang punenarya sa Timog Aprika. Ayon sa mga talaang medikal ng Milpark Hospital, 16 katao ang nasa Intensive Care Unit sa umagang ito at ni isa sa kanila ang Pangulo.

Ipinagdasal niya ang Malawi sa pag-asang mananaig ang nakasaad sa saligang batas [en]:

There are reports of some people in the ruling party trying to force Parliament to convene and change the constitution not to allow the Vice President to assume office.
It is the prayer of this blog, that constitutional order will prevail and that the Legacy, Honour and Dignity of the President will be honoured by allowing peace and constitutional order to prevail.

Napapaulat na may ilang kasapi ng namamayaning partido ang nagmungkahi sa Parliyamento na magtipon at baguhin ang saligang batas upang hindi matuloy ang paghalili sa puwesto ng Pangalawang Pangulo.
Dalangin ng blog na ito, na sundin sana ang nakasulat sa konstitusyon at igalang ang Ala-ala, Dangal, at Dignidad ng Pangulo sa pamamagitan ng pagpapairal ng kapayapaan at ng saligang batas.

Namuo ang takot [en] ng mga taga-Malawi nang maglabas ng propesiya ang Nigerian na si TB Joshua [en] noong Pebrero tungkol sa pagkamatay ng isang pangulo sa Aprika, at umigting ang paniniwala ng ilan na gawa ito ng Diyos.

*Bagong Balita: Ikinumpirma ni Bise-Presidente Joyce Banda na namatay na ang Pangulong Bingu wa Mutharika, at idineklara ang 10 araw ng pagluluksa. Ayon sa konstitusyon, hahalili sa puwesto ang Pangalawang Pangulo. Subalit, binanggit ng isang tagapagsalita ng pamahalaan na hindi maaring palitan ni Banda si Mutharika, dahil hindi siya kabilang sa nangungunang partido. Ipinatalsik siya [en] mula sa partidong ito noong 2010 matapos ang di-pagkakaintindihan tungkol sa hangarin ni Mutharika na gawing susunod na lider ang kanyang kapatid na lalaki.

Ibinalita ng Malawi Voices [en] na nagkasundo ang mga pinuno ng sandatahang-lakas na sundin ang saligang batas at suportahan si Joyce Banda:

The Malawi Defence played a crucial role, General Odillo chaired a meeting with military chiefs and unanimously agreed follow the constitution. The General Informed Joyce banda, Peter Mutharika and Goodall Gondwe that the army will uphold the constitution anything other than that will not be entertained. Team of soldiers was on stand-by at Kamuzu Barracks and a few others went to guard the Veep's residence. This plus US govt direct pressure on Peter Mutharika deflated “Peter and Goodall's plans”

Mahalaga ang naging papel na ginampanan ng Malawi Defence, pinulong ni Heneral Odillo ang mga pinuno ng hukbong militar at nagkaisa sa pasyang sundin ang konstitusyon. Ipinaalam ng Heneral kina Joyce Banda, Peter Mutharika at Goodall Gondwe na igagalang ng hukbo ang saligang batas at lahat ng balak maliban dito ay hindi nila papansinin. Isang pangkat ng mga sundalo ang nakahanda sa Kamuzu Barracks at ang ilan naman ay nagbabantay sa bahay ng Pangalawang Pangulo. Dahil dito at sa panggigipit ng gobyerno ng Estados Unidos kay Peter Mutharika, nawalan ng saysay ang mga balak ni Peter at Goodall.

Samantala, ilang miyembro ng Gabinete ang nagdaos ng press conference [en] upang igiit na hindi maaring pumalit si Bise-Presidente Joyce Banda sa puwesto ni Pangulong Bingu wa Mutharika.

Ito ang unang pagkakataong magluluksa ang Malawi sa pagkamatay ng kasalukuyang pangulo nito.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.