Pilipinas, Tsina: Alitan sa Scarborough Shoal, Pinag-uusapan sa Internet

Ang Scarborough Shoal na matatagpuan sa Dagat Timog Tsina o Dagat Kanlurang Pilipinas ay pinag-aagawan ng tatlong bansa: Tsina, Pilipinas at Taiwan. Sa mga nakalipas na buwan, umigting ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Tsina nang buweltahan ng magkabilang pamahalaan ang mga akusasyon tungkol sa pagsakop sa likas yaman sa paligid ng shoal. Umusbong ang damdaming makabayan ng mga mamamayan ng dalawang bansa at lalong uminit sa internet ang batuhan ng mga matatalas na salita.

Ipinakalat ng mga Pilipino sa internet ang mapa ng Google sa Scarborough Shoal upang ilarawan ang distansya nito sa Pilipinas

Ipinakalat ng mga Pilipino sa internet ang mapa ng Google sa Scarborough Shoal upang ilarawan ang distansya nito sa Pilipinas

Narito ang ilan sa mga reaksyon mula sa Pilipinas na makikita sa social media:

@redsohigh [fil]: In terms of bullying and intimidation. Wala tayong laban sa China in terms of owning Panatag Shoal. Susme. Isang nuclear lang tayo.

@redsohigh: Sa pambubully at pananakot. Wala tayong laban sa Tsina sa pag-angkin sa Panatag Shoal. Susme. Isang nuclear lang tayo.

@SoWhatsNews [fil]: China has caught all the fish in Panatag Shoal hence the stoppage and the fishing ban. Sweet n Sour Fish Fillet mabenta ngayon sa China.

@SoWhatsNews: Tsina, inubos lahat ng isda sa Panatag Shoal, dahilan ng pagbabawal sa pangingisda doon. Sweet n Sour Fish Fillet mabenta ngayon sa Tsina.

Para na rin maibsan ang tensyon, magkahiwalay na nagpatupad ang dalawang bansa ng fishing ban [en] sa nasabing lugar.

@roilogolez [en]: It is unpatriotic for a Filipino to publicly express an opinion on the Panatag Shoal stand-off contrary to the government position.

@roilogolez: Tila hindi makabayan para sa isang Pilipino na magpahayag ng opinyon na salungat sa posisyon ng gobyerno tungkol sa hidwaan sa Panatag Shoal.

@crystalbrosas [fil]: Scarborough Shoal and Spratlys Islands are for the Philippines. MAAWA NAMAN KAYO SA BANSA NAMIN, Kahit may lahi akong Chinese. -_-

@crystalbrosas: Para sa Pilipinas ang Scarborough Shoal at Spratlys. MAAWA NAMAN KAYO SA BANSA NAMIN, Kahit may lahi akong Instik. -_-

Dahil higit na malaki kaysa sa Scarborough, ang isyu sa Spratly ay mas kontrobersyal at mas masalimuot dahil pinag-aagawan ng 6 na bansa sa Asya-Pasipiko ang mga islang pinaniniwalaang hitik sa likas-yaman.

Miko Lucena [en]: Call it desperate to regain economic strength. With the cost of labor rising they need another source of income, preferably what the world needs, oil.

Miko Lucena: Sabihin na nating sabik na maibalik ang sigla ng sariling ekonomiya. Dahil sa patuloy na pagtaas ng ginugugol sa paggawa, kailangan ang dagdag-kita, at ‘yon ay langis, lalo na't kinakailangan ito ng buong mundo.

Roselyne Bairan Cua [fil]: Ang laki laki ng china,pinagkaka interesan ang atin maliliit na isla. They should just stay away from our islands and focus on their own problem. Palibasa alam nila wala tayong military warfare. Dinaadaan tayo sa sindak. Takot naman sila sa FB.

Roselyne Bairan Cua: Ang laki laki ng Tsina, pinagkaka interesan ang ating maliliit na isla. Huwag na silang manghimasok sa kapuluan natin at ayusin na lang nila ang kanilang problema. Palibhasa alam nila wala tayong kagamitang pandigma. Dinaadaan tayo sa sindak. Takot naman sila sa Facebook.

Ed Dalisay [en]: China has a bigger problem at home. Their economy is falling and it is not that rosy as it seems to be. Leaders will always find distraction so that the people will rally behind them. One way is to wedge war against a small nation that they can easily bully. History is littered with this familiar story. This is what Bush did when he declared war against Iraq because he is becoming unpopular at home.

Ed Dalisay: May mas malaking suliranin ang Tsina. Humihina ang kanilang ekonomiya at hindi na kasing-ganda ang hinaharap nito. Palaging maghahanap ang gobyerno doon ng paraan upang suportahan sila ng kanilang mamamayan. Isa sa mga paraan ay ang maglunsad ng digmaan sa mas maliit na bansa na madaling i-bully. Paulit-ulit ang ganitong kwento sa ating kasaysayan. Ganito rin ang taktika ni Bush nang inilunsad ang giyera sa Iraq dahil bumababa ang popularidad niya noon.

Joseph Corpuz [en]: We may not be strong as China in terms of military but we can be strong economically if only we get our act together, if they don't want our exports then let's look to other countries and we must be self-reliant we can do this.

Joseph Corpuz: Hindi man tayo kasing-tibay ng Tsina sa kakayahang militar ngunit maaari nating palakasin ang ating ekonomiya kung magtutulungan tayo, kung ayaw nila sa mga produkto natin puwes ialok natin sa ibang bansa at huwag tayong umasa sa kanila, kaya natin ‘to.
Hitik sa yamang dagat ang Scarborough, gaya ng mga malalaking kabibe na kinumpiska mula sa mga mangingisda sa lugar. Litrato ni @karadavid

Hitik sa yamang dagat ang Scarborough, gaya ng mga malalaking kabibe na kinumpiska mula sa mga mangingisda sa lugar. Litrato ni @karadavid

Nagkomento naman si Rieya Piscano tungkol sa patuloy na ‘cyberwar’ [en] sa pagitan ng mga makabayang netizens ng dalawang bansa:

Clearly, the internet has leveled the playing field even in political conflicts like the Scarborough Standoff. It has made both parties bolder in expressing their opinions toward the matter. Some, all in 140 characters. Hacking has also become a showcase of nationalism and political posts of young bloggers underline the new heights reached by cyberactivism. Crazy as it sounds, people would go out of their way to plot maps and photoshop pictures just to prove their point. It is not just a word war. It is a “meme” war and we are all “liking” it.

Naging daan ang internet upang maging patas ang hidwaang pulitikal gaya ng alitan sa Scarborough. Naging mas mapangahas ang magkabilang panig tungkol sa isyu. Ang ilan, sa loob ng 140 titik. Ang pagha-hack ay naging paraan ng pagiging makabayan at ang pagsusulat ng mga kabataang blogger ay naging halimbawa ng cyberactivism. Ang ilan, gumuhit pa ng mga mapa at nagphotoshop ng mga litrato upang ipakita ang kanilang saloobin. Hindi lang ito palitan ng mga salita. Ito ay palitan ng mga “meme” at nagugustuhan natin ang mga nangyayari.
Mga hacker ng website ng isang pamantasan sa Pilipinas, nag-iwan ng mensahe: "Nagmula kami sa Tsina. Amin ang Isla ng Huangyan."

Mga hacker ng website ng isang pamantasan sa Pilipinas, nag-iwan ng mensahe: "Nagmula kami sa Tsina. Amin ang Isla ng Huangyan."

Nanawagan naman ang pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas sa kanyang opisyal ng pahayag [en] matapos babuyin ng mga hacker ang website ng pamantasan at ang iba pang website [en]:

Hacking selected websites at the suspected country of the hacker or hackers does not objectively articulate any political issue and only subjectively fulfills a personal desire to “get even”

…we also call on the concerned technology-savvy Filipinos to stop hacking other websites, particularly those from China. Filipinos are more sensible than this, and our expertise is better used in productive endeavors.

Hindi makakatulong sa pagtalakay sa isyung pulitikal ang pagha-hack ng mga website ng bansa na kung saan sinasabing nanggaling ang mga hacker, at tutugon lamang sa sariling kagustuhang “makaganti”

…nanawagan din kami sa mga Pilipinong marurunong na tigilan ang pangha-hack ng ibang website, lalo na sa mga nakabase sa Tsina. Mas matino tayo, at dapat nating gamitin ang ating kakayahan sa mas produktibong paraan.

Iminungkahi naman ni Carol P. Araullo [en] sa pamahalaang Aquino na resolbahin ang isyu nang hindi nangangailangan ng panghihimasok ng militar ng Estados Unidos:

…would it not be the better part of political wisdom, more so statesmanship, for the Aquino administration to seriously study and issue a rational and sober reply to the points raised by China rather than brandish the Philippines military alliance with the US to act as a counterfoil to China’s military strength and to make up for the Philippines’ military inferiority?

It also serves no purpose to keep whipping up pseudo-patriotic and ultra-nationalist sentiments against China and things Chinese.

…hindi ba't magpapakita ng higit na dunong, at mas matinong hakbang diplomatiko, kung pag-aaralan ng administrasyong Aquino ang kanyang isasagot sa mga ikinakatwiran ng Tsina, sa halip na ipagmayabang ang alyansa nito sa Estados Unidos bilang pananggalang sa sandatahang lakas ng Tsina at itago ang kawalang-kakayahan ng hukbong militar ng Pilipinas?

Hindi rin makakatulong ang pagkukunsinti sa mga sentimiyentong makabayan laban sa Tsina at lahat ng bagay mula sa mga Instik.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.