4 Oktubre 2012

Mga kwento noong 4 Oktubre 2012

Timor-Leste: Ang Kulambong Pamatay-Insekto

Ehipto: Masayang Pagsalubong para sa Kupunan sa Paralympics

Indiya: Pananaw ng mga Blogger ngayong 2012, Sinurbey

Myanmar: Protesta Laban sa Kinatawan ng UN