Puerto Rico: Social Media at Pulitika

Malinaw ang mensaheng “HINDI” para sa Lehislatura ng Puerto Rico patungkol sa reperendo. Ang larawang ito ay ipinalaganap sa Internet.

Siniyasat ng blogger at akademikong si Iván Chaar-López [es] ang papel ng social media [en] sa kinalabasan ng pinakabagong plebisito na isinagawa sa Puerto Rico:

In short, the material published throughout the Internet was amazing. Social networks are, after all, our favorite existential spaces (for now).

Sa pangkalahatan, nakakamangha ang mga materyal na ipinalabas sa Internet. Hindi nakapagtataka, dahil (sa ngayon) ang paborito nating tambayan ay ang mga social network.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.