Afghanistan: Mga Batang Babae, Nilason Dahil sa Pagpasok sa Eskwelahan

[Lahat ng link sa akdang ito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Ingles, maliban na lamang kung may nakasaad.]

Noong Hunyo 3, 2012, 65 batang babae ang naging biktima ng panglalason habang nasa paaralan sa hilagang-silangang lalawigan ng Takhar sa bansang Afghanistan. Agad isinugod ang mga estudyante sa ospital ([en], [fa]) . Ang naturang pangyayari ay ang pinakabagong insidente sa serye ng pag-atake sa mga paaralang pambabae sa lalawigan. Noong ika-29 ng Mayo, humigit-kumulang 160 batang babae ang dinala sa mga ospital matapos ang isang gas attack sa eskwelahan. Mga ilang buwan bago nito, mahigit 270 batang babae naman ang nilason sa dalawang magkaibang lokasyon. Sa kabuuan, may daan-daang kababaihan sa iba't ibang panig ng bansa ang naging biktima ng ganitong uri ng pag-atake sa nakalipas na taon.

Sinisisi ng pamahalaan ang grupong Taliban sa mga insidente. Sa mga taong 1996 hanggang 2001, kung kailan sakop ng pangkat ang malaking bahagi ng bansa, ipinagbawal ang edukasyon para sa mga kababaihan. Bagamat matagal nang napatalsik ang Taliban at aabot na sa milyun-milyong kababaihan ang pumapasok sa mga paaralan, patuloy na pinaparusahan ng mga kasapi at kaanib ng kilusan ang mga babaeng nagnanais mag-aral.

Mga batang babae na nakahandusay sa labas ng ospital sa kabisera ng lalawigan ng Takhar matapos ang insidente ng panglalason. Litrato mula sa Pajhwok Afghan News, karapatang maglathala ni Demotix (18/04/2012)

Dahil sa patuloy na karahasan at pagtatangka sa kanilang buhay, nangangailangan ng pambihirang tapang upang maging babaeng estudyante sa Afghanistan. Litrato mula kay Teresa Nabais, karapatang maglathala ni Demotix (03/07/2009)

Itinanggi naman ng Taliban na may kinalaman ito sa insidente. Subalit iilan lamang ang lubusang naniniwala dito.

Ayon sa opinyon ng blogger na si Ericka M. Johnson mula sa Estados Unidos:

Attacking girl’s schools and students has become a common tactic for the Taliban.  It’s not enough for them to be treated as property. They must also punish [girls] for wanting to learn. They deny involvement in these attacks, but their own history — in which many girls were not even allowed to go to school during Taliban rule from 1996-2001 — suggests that educated women go against the Taliban’s interests.

Naging regular na taktika ng Taliban ang paghamak sa mga kababaihan sa mga eskwelahan. Para sa kanila, hindi sapat na tratuhin sila bilang kasangkapan. Kailangan pa nilang parusahan ang mga babae dahil sa kagustuhang matuto. Itinatanggi nila ang pagkakasangkot sa krimen, subalit nakaugat na sa kanilang kasaysayan – kung saan hindi maaaring mag-aral ang mga babae noong 1996-2001 – na hindi sila sumasang-ayon sa pagbibigay ng edukasyon sa kababaihan.

Naghain ng kanyang paliwanag ni Katherine Lorraine tungkol sa mga pangyayari:

Educating women is the quickest and easiest way for true equality among the sexes – so naturally the all-boys’ club of the Taliban wants nothing more than to hold women down and force them to live at the lowest rungs of society.

Ang edukasyon ay ang pinakamadali at pinakamabilis na paraan tungo sa pagkakapantay-pantay ng mga babae at lalaki – kaya't natural lamang para sa mga lalaking Taliban na pigilang mangyari ito at manatili ang kababaihan sa pinakamababang antas ng lipunan.

Ganito naman ang panawagan ng batikang manunulat na si Judy Molland:

Anyone who can hate children enough to poison them has clearly lost touch with his own humanity. For the sake of these girls, the Afghan government must make the safety of its students a priority.

Hindi na makatao ang sinumang may galit sa mga bata upang lasunin ang mga ito. Alang-alang sa kapakanan ng mga kababaihan, dapat gawing prayoridad ng gobyerno ng Afghanistan ang kaligtasan ng mga estudyante.

Pangamba naman ng Afghan blogger na si Hussain Ibrahimi [fa]:

 حال دشمنان افغانستان از ابزار دیگری برای پیروزی شان در جنگ و مخالفت با دولت افغانستان استفاده می کنند و این ابزار چیزی نیست جز مسموم کردن شاگردان مدرسه ها و بسته شدن این نهادهای تعلیمی و آموزشی در ولایت های مختلف افغانستان که نگرانی ها را روز به روز افزایش می دهد و این خود می تواند ضربه بزرگ باشد برای دست آوردهای ده ساله افغانستان که باز شدن نهادی های تعلیمی و آموزشی بعد از سرنگونی رژیم طالبان خود یکی از بزرگترین دستآوردهای این دهه اخیر است.

May bagong taktika ang mga kaaway ng Afghanistan upang pabagsakin ang pamahalaan. Pakay ng kanilang pamamaraan ang panglalason sa mga babaeng mag-aaral, upang tuluyang magsara ang mga paaralan sa iba't ibang lalawigan… Ito ay seryosong banta sa isang dekada ng pag-unlad matapos ang rehimeng Taliban, gaya ng pagpapatayo ng mga bagong eskwelahan

Para sa ilang mamamayan, ang banta sa mga paaralan sa Afghanistan ay naging dahilan sa pagbabago ng kanilang pananaw tungkol sa pag-aaral. Ayon sa tweet ni Dineeta Kubhar:

@WordsOfDineeta: Taliban poisoning the water females drink at school in Afghanistan to stop them from an education.. And I'm complaining about studying smh.

@WordsOfDineeta: Nilalagyan ng Taliban ng lason ang mga inuming tubig ng mga kababaihan sa isang eskwelahan sa Afghanistan upang tumigil ang mga ito sa pag-aaral… At heto akong nagrereklamo sa mga aralin

Ikinakatakot ng mga netizen na sa oras na tuluyang lilisanin ng mga militar ng NATO ang bansa sa taong 2014, lalong titindi ang gagawing hakbang ng Taliban at iba pang mga fundamentalist upang hadlangan ang pag-aaral ng mga kababaihan.

Ito ang higit na inaalala ng manunulat ng Yahooo News na si Chloe Logan:

As these attacks continue while NATO forces are still in Afghanistan, we wonder if girls will remain brave enough to continue their education once that protection is gone. We know that their futures depend on the education they lack.

Ngayong nangyayari ang mga ito habang hawak pa ng NATO ang Afghanistan, magiging matapang pa rin kaya ang mga babae na ipagpatuloy ang kanilang edukasyon kapag nawala na ang nagpoprotekta sa bansa. Edukasyon ang susi sa kanilang hinaharap.

Ganito rin ang nararamdamang pangamba ng blogger na si Jan:

Sadly, once the last of the U.S. military presence is “officially” removed from Afghanistan, you know, and I know, and we all know, what will happen to any Afghani girl who dares to go to school, and to any Afghani female who wants to teach, or nurse in a hospital, or work as a secretary, or be a clerk in a grocery store, or try out for an Olympic running team, or play badminton or chess, or learn how to read and write…

Sa oras na na tuluyang umalis ang mga militar ng U.S. sa Afghanistan, alam mo, alam ko, at alam nating lahat ang mangyayari sa mga babaeng taga-Afghanistan na mangangahas pumasok ng paaralan, at sa mga kababaihan na gustong maging guro, nars sa ospital, sekretarya, tindera sa pamilihan, o ang gustong sumali sa Olympics, o gustong maglaro ng badminton o chess, o ang gustong matutong magbasa at magsulat…

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.