Bidyo: Botohan sa Adobe Youth Voices Aspire Awards, Binuksan

[Lahat ng link na nakapaloob dito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Ingles.]

Ang Adobe Youth Voices Aspire Awards ay isang patimpalak na nagtatampok ng mga programa ng Adobe Foundation para sa mga mahihirap na komunidad sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinututukan nila ang mga proyektong youth-in-school at out-of-school kung saan tinuturuan ang mga kabataan ng mga kagamitang multimedia upang ipahayag ang kanilang sarili, ipakita ang kanilang potensyal, at panimulan ang pagbabago sa kani-kanilang komunidad.

The Adobe Youth Voices global network currently includes more than 750 sites and a large, expanding number of grantees and organizations in 50 countries. Since its inception, Adobe Youth Voices has engaged over 150,000 youth and 8,200 educators in schools and out-of-school programs.

Kasapi ng pandaigdigang network ng Adobe Youth Voices ang mahigit 750 lugar at dumadaming bilang ng mga organisasyon at pangkat sa 50 bansa. Magmula noong inilunsad ang programa, natulungan ng Adobe Youth Voices ang humigit 150,000 na kabataan at 8,200 na guro sa mga paaralan at mga proyektong out-of-school.

Sa ngayon ang 160 na napiling finalists ay may kanya-kanyang bidyo na maaaring mapanood at iboto sa pamamagitan ng pagpapakalat sa mga social network sa internet gaya ng facebook at twitter. Bawat kategorya, gaya ng dokyumentaryo, music bidyo, tula, audio, graphic design, kwento, animasyon, at litrato, ay may audience award, kung saan ang bawat share, tweet, retweet at iba pa ay katumbas ng isang boto. Isasara ang botohan sa ika-8 ng Hunyo, 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=QbnAXzLMaoU

Halimbawa, sa isang dokyumentaryo, ibinahagi ni Stella, 18 taong gulang mula sa bansang Uruguay, ang kwento ng kanyang kapatid na babae na may Down syndrome, upang malaman ng ibang tao ang mga pinagdadaan ng kanyang pamilya dahil sa nasabing karamdaman.

Ang kwentong Finding Home naman ay isang salaysay ni Iraqi Mair tungkol sa pangingibang-bayan ng kanyang pamilya dahil sa karahasan at digmaan. Tumitigil muna sila sa ilang mga lugar at bansa, hanggang marating ang bago nilang tahanan sa Canada.

Lumikha naman ng isang animasyon si Jeanvier Janga mula sa Bonaire sa Carribean. Ayon sa kanya, ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili.

Adobe Youth Aspire Awards

Ang Adobe Youth Aspire Awards

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.