Global Voices + Conversations for a Better World

Isang bagong panulat na sinuyu ng United Nations Population Fund (UNFPA) na tinawag na Conversations for a Better World ay nagpapatulong sa mga manunulat ng Global Voices para bigyang-diin ang mga usap-usapan ukol sa populasyon at pagpapaunlad sa buong mundo.

Hindi bababa sa isang dosenang manunulat ng Global Voices ay magbabahagi ng kuwento sa kanilang kabilugang panunulat ukol sa kapaligiran at pagbabago sa panahon, kabataan at kanilang sexualidad, pagiging ina, karapatang makapanganak, at iba pa, sa susunod na buwan sa Conversations for a Better World.

Bawat buwan may bagong paksa at dalawang bagong manunulat ay mangunguna.  Sina Ayesha Saldanha (Bahrain) at Rezwan (Bangladesh) ang nag-edit ng kuwento sa buwan ng Agosto, at sila ay susundan ni Ndesanjo Macha (Tanzania) at Njeri Wangari sa buwan ng Setyembre.

Sa kasalukuyan, may nabalitaan kami galing sa mga manunulat na may HIV sa Aprika at Asya, mga reaksyon ukol sa AIDS sa Gitnang Silangan, at mga manunulat sa Indya ukol sa mga magsasakang nababalot sa matinding kahirapan na nagpakamatay.

Ito ay magandang pagkakataon para sa atin na iparinig sa mga organisasyon na hindi sakop ng gobyerno at ang madla ng UN, at para sa kabuang manunulat ng Global Voices bilang alternatibong pinagkukunan ng kita.  Ilalathala din naming ang mga panulat ng Global Voices galing sa Conversations for a Better World sa isang espesyal na pahina sa itong website, and ibabalik ang mga links sa lahat na sinanay na bersyon galing sa mga Lingua websites.

Lumalago pa ang Conversations for a Better World at humahanap pa ng mga boluntaryong magbibigay ng kanilang kontribusyon. Hinihikayat namin ang aming mga sariling komunidad na makihalok sa pamamagitan ng pagsusumite ng kanilang mga istorya, at madali lamang para sa kahit sino na magrehistro at magbahagi ng kanilang kuwento o komento rin.

Maraming trabaho pa ang gagawin para alisin ang mga hdlang sa pag-uunlad na dulot ng kamangmangan at kakulangan ng kamalayan.  Sa pamamaraan ng pagbabasa at lantarang pagsasalita ng mga bagay na nakikita araw-araw ng mga manunulat sa buong mundo tayo ay makatulong na gumawa ng isang maliit na pagkakaiba.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.