CharityGE

Ako po ay pinanganak at lumaki sa Pilipinas at kasalukuyang naninirahan sa Estados Unidos – dalawang kultura ng Pilipinas at Estados Unidos na naging bahagi na ng aking buhay. Naging guro mahigit na sa sampung taon; manunulat at tagapagpayo sa mga isyung pumapaligid sa pamamahala ng Internet. Sa kasalukuyan, nagtuturo ng Computer at Ingles (ESL) sa mga banyaga sa Texas, bilang kasapi ng Literacy Lubbock. Ako din ay tumutulong sa Museyo ng Edukasyon ng Texas Tech University.

Editor din ako sa Tower of Babel – isang talaan na sinasalin sa iba't ibang lenguahe, bukod sa Ingles, na tumutukoy sa sining o arte at sa sariling diwa ng mga autor [http://charitygamboa.towerofbabel.com]. Bahagi rin ako ng isang grupo na nagsimula sa pagsulat ng artikulo sa Ingles sa Pagpulong sa Pamamahala ng Internet (Internet Governance Forum) sa Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Governance_Forum] at sinalin ko ito sa Tagalog (makikita ang pahina o link sa Ingles na pahina ng IGF).

Membyo rin ng IGF Remote Participation Working Group [http://www.igfremote.org] at namumuno sa ISOC PH (Internet Society Philippines) Internet Governance Working Group [http://www.isoc.ph/portal].

Email CharityGE

Mga bagong posts ni CharityGE

Global Voices + Conversations for a Better World

Isang bagong panulat na sinuyu ng United Nations Population Fund (UNFPA) na tinawag na Conversations for a Better World ay nagpapatulong sa mga manunulat ng Global Voices para bigyang-diin ang...

Estados Unidos, Mehiko: Astronaut Jose Hernandez Gumagamit ng Twitter Mula sa Panlabas na Kalawakan ng Mundo

Ang astronaut na si Jose Hernandez ay kasalukuyang nag-aaligid sa mundo bilang bahagi ng isang pangkalawakang misyon sa Internasyonal na Pangkalawakang Istasyong, at sya ay gumagamit ng Twitter habang siya...

Indya: Paghabol sa Laho ng Araw

Sa ika-22 ng Hulyo, masaksihan natin ang pinakahabang laho sa ika-21 siglo.  Ang laho ay makikita sa pagitan ng 5:20 ng umaga hanggang 7:40 ng umaga, mula sa loob ng...

Estados Unidos: Nalalapit Na sa Isang Hakbang Para Alisin ang Kaukulang Paglalakbay Kung May HIV

Noong huling linggo, ang gobyerno ng Estados Unidos ay nagpasimula ng hakbang para alisin ang pagpapalakbay at paghihigpit ng imigrasyon na pinataw sa mga dayuhang may HIV. Sa kasalukuyang pagbawal...

Pagsasalinwikang Pagpapalit ng Pandaigdigang Boses Sinimulan

Kailan man nagtaka ka kung paano gumawa at pangalagaan ang pangangatawan ng lenguaheng hayag? Magtangkang lumikha ng isang kasangkapang maka-alaala ng pagsasalinwika? Pagbahagi ng mga pagsasalinwika ng kahit anong bagay...