Indya: Paghabol sa Laho ng Araw

Sa ika-22 ng Hulyo, masaksihan natin ang pinakahabang laho sa ika-21 siglo.  Ang laho ay makikita sa pagitan ng 5:20 ng umaga hanggang 7:40 ng umaga, mula sa loob ng isang makitid na pasilyo na dumadangkal sa daigdig.

Sa Indya, ang landas ng laho ay babalat sa mga siyudad ng Surat, Indore, Bhopal, Varanasi at Patna.

imahe kagandahang-loob ng NASA

imahe kagandahang-loob ng NASA

May malaking galak na nangyayari sa bansa tunghol sa laho.  Bagama't nagsasabi ang Earthquakeforcasting na ang laho sa India ay karaniwang makawiwili sa bawat 4 na tao – katulad ng mga taong naalam sa siyensya ng planeta, mga bituin o kalawakan, mga may-alam sa astrolohiya, mga relihiyosong tao at mga turistang mahilig sa kalawakan, lumalabas na ang mga Indyano ay bumabagay sa isa sa mga nasabing kategoriya.

Para sa mga Hindu, ang laho ay hindi lamang isang kalawakang pangyayari. Ito ay umiikot sa mga relihiyoso at kultural na paniniwala; may maraming mga gawa-gawa rin na kaugnay sa laho.  Nais ng Astronomy India Blog na ilantad ang ilan sa mga gawa-gawa dito.

Ang industriya ng paglalakbay at paglilibangan at pag-aaliw o dibersiyon ay handa na sa mga katuwaan kalapit ng laho. May mga lugar na handa na sa pagdayo ng maraming tao para makita lamang ang kaganapan. Nasulat ni Goodread na kahit ang isang maliit na nayon katulad ng Taregana sa Bihar ay abalang-abala sa mga preparasyon simula nang inilista ng NASA ang lugar bilang isa sa mga lugar kung saan may pinaka-malinaw na tanawin ng kabuuang laho.

At sa pakikipag-usap sa paghabol ng laho, ang mga operator na naglilibot ng mga turista ay may natatanggap na maraming hiling sa pag-uupa ng eroplano para lang
mamasdan ang kaganapan sa itaas ng mga ulap. Sa katunayan, nagsabi ang DesPardes India na ang isang espesyal na byahe ay nagaganap para ialok ang itong pribilhiyo sa presyong INR 75,000 ( humigit-kumulang sa 1560 dolyares ) – ang halaga ng isang upuang malapit sa bintana na tatlong oras na byahe mula sa Delhi.

Ang mga relihiyosong Hindu ay magtitipon para sa paglalakbay sa mga banal na lugar katulad ng Varanasi, Kurukshetra (Haryana) at iba pa, para lamang ilubog ang sarili sa ilog.  Ang distritong administrasyon ng Haryana ay nag-aantay ng higit sa isang milyong manglalakbay at nag-aalok pa ng katibayan o seguro sa mga peregrino para ingatan ang mga sarili sa mga posibleng kapamahakan.

Kung ikaw ay isa sa mga masuwerteng makapunta para mamasdan ang pambihirang pangkalawakang pangyayaring ito, ang mga sandaling mahiya ng ika-22 ng Hulyo, pakitandaan na kumuha ng sapat na kaligtasan para sa mga mata.

Maligayang Pagtanaw!

Ang mapa ng laho ay kagandahang-loob nina F. Espenek & J. Anderson ng NASA/Goddard Space Flight Center.


Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.