Mga kwento tungkol sa Bolivia

Mga Kababaihan ng Bolivia, Pinangunahan ang Pagtatanggol sa TIPNIS