29 Oktubre 2012

Mga kwento noong 29 Oktubre 2012

Japan: Pagsugod ng “1,000 Barkong Instik”, Pinasinungalingan