Mga kwento tungkol sa Mozambique

Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng bansa, pamumunuan ng isang babae ang isang pampublikong unibersidad sa Mozambique

Bilang dekano ng isang pampublikong unibersidad, ang posisyon niya ay katumbas ng isang ministro ng Mozambique.

Mozambique: Ang Layon ng Isang Musikero

Mozambique: Mga Bisikleta, Nagsisilbing Taksi sa Lungsod ng Quelimane