Mga kwento tungkol sa Palestine

Mga alaala ng nasira naming tahanan sa Gaza

The Bridge  5 Abril 2024

"Noong nalaman ko na dinurog ng mga bomba ang apat na henerasyon naming tahanan, isang bagyo ng galit at pagkadismaya ang nabuo sa loob ko, Hindi lang lupain ang sinira ng mga bomba, pati ang pag-asa at mga alaala namin."

Mga Bansang Arabo: Naiibang Eid sa Syria, Palestina at Bahrain

  9 Setyembre 2012

Sa iba't ibang panig ng mundo, ginunita ang nakalipas na Eid Al Fitr sa loob ng tatlong araw, na siyang takda ng pagtatapos ng Ramadan - ang isang buwan ng pag-aayuno. Ngunit naging tahimik ang selebrasyon sa mga bansang Syria habang nagluluksa ang buong bayan para sa mga mamamayang nasawi, at sa bansang Bahrain kung saan napaslang ng pulisya ang isang 16-na-taong gulang na binata.