Mga kwento tungkol sa Colombia noong Oktubre, 2021