Mga kwento tungkol sa Ethnicity & Race noong Oktubre, 2012

Ehipto: 18 Kababaihang Hudyo at 4 na Kalalakihan

Gresya: Pagkakaiba-iba, Iginiit ng mga Tutol sa Kilusang Nasyonalista