· Oktubre, 2012

Mga kwento tungkol sa India noong Oktubre, 2012

Indiya, Pakistan: Paghihigpit sa Visa, Pinetisyon

Indiya: Pananaw ng mga Blogger ngayong 2012, Sinurbey