Mga kwento tungkol sa Israel noong Oktubre, 2012

Ehipto: 18 Kababaihang Hudyo at 4 na Kalalakihan