Mga kwento tungkol sa Japan noong Oktubre, 2012

Japan: Pagsugod ng “1,000 Barkong Instik”, Pinasinungalingan

Japan: Mamamahayag, Hindi Pinayagang Magbalita sa Diet Press Hall

Hinarang sa tanggapan ng Diet Press Hall ang kilalang mamamahayag na si Hajime Shiraishi, mula sa website na Our Planet TV. Hindi nito pinayagan si Shiraishi na makaakyat sa tuktok ng gusali dahil hindi daw ito kabilang sa opisyal na hanay ng Press Club.

Japan: Biyolin sa Customs ng Frankfurt, Ipinetisyon