· Hulyo, 2012

Mga kwento tungkol sa Afghanistan noong Hulyo, 2012

Mga Litrato ng Afghanistan na Hindi Mo Pa Nakikita

  4 Hulyo 2012

Madalas, matinding takot ang ating nararamdaman kapag naririnig o napapanood ang Afghanistan sa mga pambalitaang midya. Sa ganitong perspektibo, nabuo ang larawan ng Afghanistan bilang isang bansang nasasadlak sa karahasan at giyera. Ilang litratista ang nagsisikap mabago ang ganitong pananaw at maipalaganap ang payak na kagandahan ng bansa sa gitna ng digmaan.

About our Afghanistan coverage

افغانستان