Mga kwento tungkol sa Women & Gender noong Oktubre, 2009