Mga kwento tungkol sa Travel noong Oktubre, 2012

Indiya, Pakistan: Paghihigpit sa Visa, Pinetisyon

Tajikistan: Ang Taglay na Karikitan ng ‘Pamiristan’

Angola: Mula sa Kabukiran Hanggang Dalampasigan

Ukraine: Tungo sa Malayang Pagtawid sa mga Karatig-Bansa

Ehipto: Pagbabago sa Estasyon ng Tren sa Alexandria