Mga kwento tungkol sa Politics noong Oktubre, 2009