Mga kwento tungkol sa Music noong Oktubre, 2012

Japan: Biyolin sa Customs ng Frankfurt, Ipinetisyon

Mozambique: Ang Layon ng Isang Musikero

Olanda: Balkan Snapshots Festival 2012

Tsina: Pagtatanghal ng Tambolista sa Kalye