Mga kwento tungkol sa International Relations noong Oktubre, 2012

New Caledonia: Pagmimina ng Nickel, Humantong sa Away-Pulitika

Japan: Pagsugod ng “1,000 Barkong Instik”, Pinasinungalingan

Indiya, Pakistan: Paghihigpit sa Visa, Pinetisyon

Tsina: Mga Demonstrador Kontra-Japan, Hinarangan ang Sasakyan ng Embahador ng US

Albania: Pagtatanghal ng mga Maiikling Pelikula, Idinaos

Japan: Araw ng Kapayapaan, Tampok sa Patimpalak ng mga Pelikula

Olanda: Balkan Snapshots Festival 2012

Belarus, Ukraine: Mga Biktima ng Chernobyl, Wala Na Nga Bang Libreng UK Visa?

Ukraine: Tungo sa Malayang Pagtawid sa mga Karatig-Bansa