Mga kwento tungkol sa The Bridge noong Oktubre, 2020