· Hulyo, 2009

Mga kwento tungkol sa Announcements noong Hulyo, 2009

Pagsasalinwikang Pagpapalit ng Pandaigdigang Boses Sinimulan

3 Hulyo 2009

Kailan man nagtaka ka kung paano gumawa at pangalagaan ang pangangatawan ng lenguaheng hayag? Magtangkang lumikha ng isang kasangkapang maka-alaala ng pagsasalinwika? Pagbahagi ng mga pagsasalinwika ng kahit anong bagay mula sa haiku hanggang sa nasasangkot na mga pampanitikang nilalaman? Kailan man naisip mo kung paano isalin ang isang bidyo...