Mga kwento tungkol sa GV Advocacy noong Abril, 2020