Ronel Laranjo

Ako si Ronel Laranjo. Nagtapos ng BA Filipino sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman at kasalukuyang nag-aaral ng MA Practical Applied Linguistics sa Unibersidad ng Korea. Nagturo ako ng FIlipino sa mga mag-aaral sa hayskul ng Paaralang Xavier.

I am Ronel Laranjo. I studied BA Filipino at University of the Philippines Diliman and I am currently taking up MA Practical Linguistics at Korea University. I also worked as a Filipino high school teacher in Xavier School.

Email Ronel Laranjo

Mga bagong posts ni Ronel Laranjo

Timog Korea: Suportado ang “Chemical Castration” Bilang Kaparusahan

  12 Hunyo 2012

Napagdesisyunan na ng sistemang panghukuman ng Timog Korea na ipatupad ang chemical castration bilang kaparusahan sa mga kriminal na ilang ulit na nanggahasa ng bata. Nagpahayag ng suporta ang karamihan sa mga Timog Koryano samantalang may ilan ding nagpahayag ng pagkadismaya sa kasalukuyang pagpapatupad ng batas na may kaugnayan sa mga nasabing krimen na inilalarawan bilang 'maluwag sa mga kriminal na may mga palusot.'