mfont · Nobyembre, 2014

Ako ay si M, isinilang sa Pilipinas at biniyayaang makapag-aral sa magagandang paaralan mula elementarya hanggang sa makapagtapos ako ng Sikolohiya sa isang malaking unibersidad sa Lungsod ng Quezon. Kasalukuyan akong nagtratrabaho ngunit subsob din ako sa iba't-ibang boluntaryong gawain sa aking komunidad. Ito ang una kong pagsabak sa mundo ng pagsasaling-wika.

Email mfont

Mga bagong posts ni mfont noong Nobyembre, 2014