Mela Obar · Oktubre, 2020

Email Mela Obar

Mga bagong posts ni Mela Obar noong Oktubre, 2020

Mula kamatayan sa Syria hanggang kuwarentina sa Madrid

Dito sa Madrid, ang kalayaan ay ipinagbawal para sa iyong proteksyon, samantalang sa Syria, ang pagkakait ng kalayaan ay dinisenyo upang mamatay ka ng ilang daang libong ulit.