Setyembre, 2009

Mga kwento noong Setyembre, 2009

Global Voices + Conversations for a Better World

  1 Setyembre 2009

Isang bagong panulat na sinuyu ng United Nations Population Fund (UNFPA) na tinawag na Conversations for a Better World ay nagpapatulong sa mga manunulat ng Global Voices para bigyang-diin ang mga usap-usapan ukol sa populasyon at pagpapaunlad sa buong mundo. Hindi bababa sa isang dosenang manunulat ng Global Voices ay...