Agosto, 2009

Mga kwento noong Agosto, 2009

Paraguay: Samantalang Kumakalat ang H1N1 Virus

  29 Agosto 2009

Ang hindi pagka-ipit sa buhul buhul na trapiko sa lansangan ng Espana alas 2:00 ng hapon sa isang araw ay isang napakalaking gawain.  Ito ay  isa sa mga dahilan kung bakit nakakagulantang pagmasdan para sa kabuohang populasyon ng mga taga Paraguay ang  mga kalye ngayon na halos walang tao. “Ngayon lng ako...