17 Agosto 2020

Mga kwento noong 17 Agosto 2020

Mga diary tungkol sa COVID-19 mula sa Wuhan: ‘Hindi maipagdalamhati nang malaya ng mga tao ang kanilang mga kamag-anak. Napakalupit!’

"Pagkatapos ng unos, kailangan naming ayusin muli ang mga buhay namin gaya ng mga gusaling ibinagsak ng hangin."

Mga diary tungkol sa COVID-19 mula sa Wuhan: ‘Makaka-survive ang isang tao sa pandemya ngunit hindi sa bullying, takot, at poot’

Sinasabihan ang mga taong ipagbigay-alam ang kalagayan nila sa grid controller at sistema ng health code araw-araw kapalit ng malayang paggalaw pagkatapos ng pag-alis ng lockdown.