12 Agosto 2020

Mga kwento noong 12 Agosto 2020

Mga diary tungkol sa COVID-19 mula sa Wuhan: Napaliligiran ng mga pader na salamin

"Kahit na matapang ka, napaliligiran ka ng mga pader na salamin. Sinusubukan mong wasakin sila, ngunit hindi sila natitinag."