5 Agosto 2020

Mga kwento noong 5 Agosto 2020

Mga diary tungkol sa COVID-19 mula sa Wuhan: ‘Ang pagkilos namin ay nagdala sa amin ng pag-asa’

Bagaman nasa ilalim ng lockdown, nagsisikap ang mga boluntaryong tulungan ang ibang nangangailangan.