- Global Voices sa Filipino - https://fil.globalvoices.org -

UK: Natatanging Alok sa Pagpapakasal

Categories: Western Europe, United Kingdom, Citizen Media, Announcements

Ipinahayag ni Dan Braghis [1] [en] kay Sylwia Presley [2], kasapi at awtor ng Global Voices [en], ang pagnanais nitong magpakasal sa binibini, sa gitna ng pagtitipon ng mga miyembro ng Oxford Geeks sa #OGN28. Wala namang pag-aatubiling sinagot ni Sylwia ang binata ng matamis niyang oo! Maligayang bati sa dalawa!