“Kakayahan ng ‘Tayo'”, Ipinagdiwang sa Blog Action Day

[Lahat ng link dito ay magdadala sa iyo sa mga pahinang nasa wikang Ingles, maliban na lamang kung may nakasaad.]

Taon-taon isinasagawa ng mga bloggers mula sa iba't ibang panig ng mundo ang isang malawakang proyekto kung saan nagsusulat ang mga ito tungkol sa iisang paksa sa loob ng isang araw, upang maiparating ang naturang mensahe sa milyung-milyong katao. Noong ika-15 ng Oktubre, 2012, idinaos ang Blog Action Day, at ang napiling tema sa taong ito ay “Ang Kakayahan ng ‘Tayo'” (Power of We) – ang pagsasama-sama ng mga mamamayan upang mapabuti ang kalagayan ng sangkatauhan. Naging pangunahing lunsaran ng mga kalahok ang website ng Blog Action Day. Naglagay rin ang grupo ng isang liveblog at isang Tumblr blog kung saan sinusubaybayan ang mga bagong posts sa Internet. Sa Twitter, ginamit ng grupo ang hashtag na #BAD12.

Sa Global Voices, masasabing bawat araw ay Blog Action Day, dahil tunguhin namin na maglahad ng mga bagong ulat tungkol sa mga pagkilos sa internet at mga kahanga-hangang personalidad mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ikinagagalak naming ibinibigay ang aming suporta tungo sa pagdiriwang ng isang araw upang mapausbong ang kakayahan natin bilang ‘tayo’, at ang mga inisiyatibong ipinagbubunyi ang sama-samang pagkilos ng mga bloggers upang makagawa ng kabutihan.

Narito ang mga kontribusyon ng mga kasapi ng Global Voices sa pagdiriwang ng #BAD12.

Start the conversation

Authors, please log in »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.